Lễ công bố và trao Quyết định Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

​​Trường ĐH Dược Hà Nội đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức Đánh giá ngoài năm 2017 và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do BGDĐT ban hành . Nhà trường thông báo về Lễ Công bố và trao Quyết định, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Dược Hà Nội như sau:( Văn bản đính kèm)


17-04-2018

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL