Lấy ý kiến rộng rãi về "Dự thảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược, trình độ Đại học"

Để thực hiện mở rộng lĩnh vực đào tạo, từ năm 2020 Trường dự kiến sẽ triển khai đào tạo ngành Hóa dược, trình độ đại học. Để đảm bảo chuẩn đầu ra và việc đào tạo trình độ đại học ngành Hóa dược có tính khoa học, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường rất mong nhận được các ý kiến góp ý của các Nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển dụng, các cựu sinh viên, các trường, khoa cùng khối ngành...trước ngày 30/6/2019

Chi tiết xem file đính kèm 

322 DHN-KTKĐCL Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo CĐR ngành ĐT Hóa dược trình độ ĐH.pdf322 DHN-KTKĐCL Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo CĐR ngành ĐT Hóa dược trình độ ĐH.pdf


04-07-2019

47 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL