Lấy ý kiến của các cá nhân đơn vị ngoài trường về dự thảo chuẩn đầu ra CTĐT chất lượng cao ngành Dược trình độ ĐH

Thực hiện chiến lược phát triển của Trường Đại học Dược Hà Nội, từ năm 2022 Trường dự kiến sẽ tuyển sinh ngành Dược chất lượng cao, trình độ đại học, Nhà trường đang tiến hành xây dựng chuẩn đầu ra cho CTĐT chất lượng cao, ngành Dược, trình độ đại học.

Để đảm bảo chuẩn đầu ra và việc đào tạo của chương trình chất lượng cao ngành dược mang tính khoa học, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội, kính đề nghị ông/bà cho ý kiến nhận xét, chỉnh sửa và bổ sung về Dự thảo Chuẩn đầu ra của Trường theo phiếu đính kèm.

Bản góp ‎ý xin được gửi về Trường trước ngày 10/10/2021 theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39335535, email: p.ktkdcl@hup.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn!

​​ 655 DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến của các cá nhân ĐV ngoài trường về DT chuẩn đầu ra CTĐTCL ngành Dược trình độ ĐH.pdf655 DHN-ĐBCLKT Lấy ý kiến của các cá nhân ĐV ngoài trường về DT chuẩn đầu ra CTĐTCL ngành Dược trình độ ĐH.pdf


01-10-2021

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL