Kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 tuần từ 21/9 đến 26/9/2020

​​Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Nhà trường triển khai kế hoạch giảng dạy học tập từ ngày 21/9/2020 cụ thể trong File đính kèm sau:

​​ 418 TB-DHN Kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 tuần từ 21-9 đến 26-9-2020.pdf418 TB-DHN Kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 tuần từ 21-9 đến 26-9-2020.pdf


18-09-2020

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL