Dự trù mua sắm vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng năm học 2020-2021

​​Để phục vụ công tác đào tạo và NCKH năm học 2020-2021 của Trường, Phòng Vật tư & Trang thiết bị gửi tới các Bộ môn trong Trường mẫu dự trù mua sắm vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng năm học 2020-2021

​​ 258 DHN-VTTTB Dự trù mua sắm vật tư tiêu hao vật rẻ tiền mau hỏng năm học 2020-2021.pdf258 DHN-VTTTB Dự trù mua sắm vật tư tiêu hao vật rẻ tiền mau hỏng năm học 2020-2021.pdf


22-05-2020

181 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL