Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
(chi tiết xem file đính kèm).


12-10-2018

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL