DANH SÁCH, SỐ BÁO DANH VÀ THỜI GIAN PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội gửi danh sách, số báo danh và thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức vòng 2.

Chi tiết các theo các file đính kèm dưới đây:

  1. Danh sách ứng viên Tiểu ban 1 - 03 buổi phỏng vấn
  2. Danh sách ứng viên Tiểu ban 2 - 03 buổi phỏng vấn
  3. Danh sách ứng viên kiểm tra sát hạch Ngoại ngữ
  4. Danh sách ứng viên kiểm tra sát hạch Tin học


19-02-2024

377 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL