Đăng ký dự tuyển các khóa đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Trung Quốc

​B​ộ Y tế có Công văn về Đăng ký dự tuyển các khóa đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Trung Quốc​

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

​​ 690 (3295 BYT-TCCB) Các khóa đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ tại Trung Quốc.pdf690 (3295 BYT-TCCB) Các khóa đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ tại Trung Quốc.pdf


17-06-2019

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL