Công khai danh sách các thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023

           Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên nghành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

            Căn cứ vào nhu cầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở;

            Ngày 26/4/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023. Danh sách đề cử gồm các thành viên sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Hải Nam

GS.TS

Hiệu trưởng

2

Đinh Thị Thanh Hải

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

3

Phạm Thị Minh Huệ

GS.TS

Khoa Bào chế - CNDP

4

Nguyễn Ngọc Chiến

GS.TS

Viện CNDP Quốc gia

5

Nguyễn Đăng Hòa

PGS.TS

Khoa Bào chế - CNDP

6

Nguyễn Thị Kiều Anh

PGS.TS

Khoa Hóa phân tích và KNT

7

Nguyễn Thị Song Hà

PGS.TS

Khoa Quản lý và KT dược

8

Phạm Thị Thanh Hà

PGS.TS

Khoa Hóa phân tích và KNT

9

Đỗ Hồng Quảng

PGS.TS

Phòng Quản lý Đào tạo

                                                (Danh sách gồm 09 thành viên)

            Danh sách này là cơ sở để Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023.

Tệp đính kèm:

188 TB-DHN Thong bao cong khai danh sach de cu HDGSCS DHD.pdf


28-04-2023

270 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL