05DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022, Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng, cụ thể theo CV số 05/DHN-SĐH.
-Dược sĩ chính (hạng II): http://bit.ly/2FjRkPW
- Dược sĩ (hạng III): https://bit.ly/39yRZLw

​​ 05DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡngTCCDNN viên chức ngành Y tế năm 2022.pdf05DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡngTCCDNN viên chức ngành Y tế năm 2022.pdf


13-01-2022

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL