PHIÊN A:: Những tiêu chí/chỉ số đánh giá đô thị sinh thái quốc tế/định hướng phát triển đô thị sinh thái ứng phó với biến đổ̉i khí hậu ở Việt Nam

02V
Chương trình phát triển đô thi
Nhà xuất bản xây dựng
PGS, TS Đỗ Tú Lan
28-10-2012

Tệp đính kèm:

A2-Do tu lan.pdf

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL