PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ

  1. Thông tin giao dịch của đơn vị:

Tên: Phòng Cơ sở vật chất - Vật tư & TTB (Tên tiếng Anh: Department of Supply and Facility Management)

Điện thoại: 0438259670

Email:csvcvtttb@hup.edu.vn

Trưởng đơn vị: TS. Đỗ Xuân Thắng

                               Email: thangdx@hup.edu.vn

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

Phòng Cơ sở vật chất - Vật tư TTB được hình thành từ 2 đơn vị là bộ phân cơ sở vật chất thuộc phòng Quản lý cơ sở vật chất và Phòng Vật tư & TTB (theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐTDHN ngày 23/6/2022). Phòng được thành lập theo quyết định số 478/QĐ-DHN ngày 23/6/2022. 

Phòng Vật tư và TTB được đổi tên từ phòng Giáo Tài theo Quyết định số 176/QĐ-DHN ngày 18/05/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Dược Hà Nội. Phòng Giáo tài là một trong số 04 phòng ban có trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Dược khoa ngay từ khi được tách từ Trường Đại học Y Dược khoa theo quyết định số 828/QĐ –BYT ngày 29/09/1961 Bộ trưởng Bộ Y tế. Kể từ đó đến nay phòng luôn luôn đồng hành và phát triển cùng với sự phát triển của Trường Đại Học Dược Hà Nội qua các thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ đất nước thống nhất và đi lên CNXH 1975 đến nay, phòng luôn luôn đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ của một phòng hậu cần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công trong công cuộc đào tạo dược sỹ cho đất nước trong các thời kỳ.

  1. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:

Là một phòng chức năng, với nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám Hiệu trường về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ y tế tặng bằng khen Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: 5 năm liền từ 2006 -2010, 2017-2018, 2021-2022

Danh hiệu Tập thể lao động xuất xắc năm học 2010- 2011; 2012- 2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2009- 2010, 2012-2013,2013-2014,2014-2015, 2015-2016,2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 tặng cho DS. Phạm Văn Quyến – Phó Hiệu trưởng, nguyên trưởng phòng.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017- 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 tặng cho TS. Đỗ Xuân Thắng – Trưởng phòng.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2010- 2011, 2018-2019 tặng cho CN. Nguyễn Thu Thảo – Chuyên viên.

BCH Đảng Bộ khối các trường Đại học tặng Giấy khen cho ĐC. Phạm Văn Quyến danh hiệu Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2010-2012.

Công đoàn trường tặng Giấy khen đã có thành tích suất xắc trong công tác công đoàn  từ năm 2006-2010.

  1. Trưởng/phụ trách phòng các thời kỳ:
  • Trưởng phòng qua các thời kỳ:
  1. Nguyễn Ngọc Châu
  2. Lê Tiến
  3. Dương Đình Chế
  4. Ths. Phạm Văn Quyến
  • Phó trưởng phòng: DS. Bùi Văn Thanh 

​​​​​​​


02-07-2022

259 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL