Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV đầu khóa năm học 2021-2022 Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV giữa khóa năm học 2021-2022 Kế hoạch tổ chức tuần SHCD - SV cuối khóa năm học 2021-2022

Thông tin chi tiết trong file đính kèm!

Tệp đính kèm:

471 KH-DHN Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học năm học 2021-2022.pdf
724 KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa học năm học 2021-2022.pdf
725 KH-DHN Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học năm học 2021-2022.pdf


07-12-2022

58 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL