DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ
1.jpg
 Thiếu tá
Nguyễn Đăng Hiển
(1984-1987)
2.jpg
Giảng viên
Lê Tấn
(1984-2000)​
3.jpg
Đại tá
Hoàng Quốc Tiến
(1984-2000)​
4.jpg
 Đại tá
Phạm Tuấn Kệt
(1984-2007)
5.jpg
Đại tá 
Lê Huy Hùng
(1990-2008)​
6.jpg
 Đại tá
Trần Hữu Ninh
(1988-2011)
7.jpg
Thiếu tá
Tổng Thành Nam
(2007-2013)
8.jpg
 Đại tá
Đoàn Hồng Mạnh
(2008 - 2018)
10.jpg
Trung tá
Vương Viết Hoàng
(1/2012- đến nay) ​
9.jpg
Trung tá
Nguyễn Trọng Đức
(8/2013- đến nay) 

DSC_0578.jpg

Trung tá
Phạm Chí Công
(9/2015- 9/2022) 

1.png
​Thượng tá
Nguyễn Thanh Hương
(8/2018- 5/2019) 

20190919_100524.jpg
Thượng tá
Lưu Văn Quang
​(8/2019 - đến nay) ​
BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
38 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Từ Tổ Quân sự thuộc Bộ môn Thể dục – Quân sự, Khoa Quân sự thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập theo QĐ số 392/BYT-QĐ ngày 28/5/1984. Đến năm 1998 đổi tên thành Bộ môn Giáo dục Quốc phòng theo QĐ số 406/DHN-QĐ ngày 30/12/1998. Lúc đầu thành lập Bộ môn có 05 người: Đại uý DS CK2 Nguyễn Đăng Hiền làm Trưởng khoa (Thiếu tá nghỉ hưu năm 1988), Trung uý Hoàng Quốc Tiến (năm 2000 chuyển công tác, hiện nay là Đại tá TS công tác tại Viện nghiên cứu - Học viện Quốc phòng), đ/c Lê Tấn (chuyên viên Phòng TCCB, nghỉ hưu năm 2008), Trung uý Hoàng Quốc Việt (năm 1988 chuyển công tác nơi khác), Đại uý Phạm Tuấn Kiệt (1987 phụ trách khoa, Đại tá nghỉ hưu năm 2007) làm giảng viên. Năm 1988 Bộ môn cóThượng uý Trần Hữu Ninh (năm 2011 chuyển công tác, hiện nay là Đại tá giảng viên K18 - Học viện Quân y). Năm 1990 Bộ môn có thêm Trung tá DS CK2 Lê Huy Hùng về làm Trưởng khoa (Đại tá nghỉ hưu năm 2008). Năm 2007 Bộ môn có thêm Thượng uý Tống Thành Nam (10/2013 đi học Cao học tại trường Sĩ quan lục quân 1). Năm 2008 đồng chí Trung tá Đoàn Hồng Mạnh về làm giảng viên. Năm 2012 đồng chí Thiếu tá Vương Viết Hoàng về làm giảng viên . Năm 2013 đồng chí Thượng úy Nguyễn Trọng Đức về làm giảng viên. Năm 2015 đồng chí Thiếu tá Phạm Chí Công về làm giảng viên. Năm 2018 đồng chí Nguyễn Thanh Hương về Trưởng khoa(mất năm 2019). Năm 2019 đồng chí Lưu Văn Quang về làm giảng viên. Đến nay đội ngũ cán bộ giảng viên của Bộ môn:.
1. Thượng tá Lưu Văn Quang , Trưởng Bộ môn
2.  Trung tá Vương Viết Hoàng, Giáo tài Bộ môn
3. Trung tá  Phạm Chí Công. Giáo vụ Bộ môn
4. Thiếu tá Nguyễn Trọng Đức Giảng viên
Qua 32 năm thành lập và trưởng thành (1984-2016) Bộ môn luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các Phòng ban và Bộ môn. Đội ngũ cán bộ giảng viên qua các thời kỳ luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Bộ môn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giảng dạy cho sinh viên hệ đại học từ K34 đến K69, hệ trung cấp K1 đến K6, hệ cao đẳng K1 đến K5, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác tuyển chọn đưa đi đào tạo sĩ quan dự bị từ K37 đến nay bảo đảm số và chất lượng theo đúng qui định, chỉ tiêu của trên giao. Công tác đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên, công tác dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng bảo đảm tốt.
Hàng năm đã tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ của Nhà trường theo đúng kế hoạch, an toàn về mọi mặt, xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cháy nổ đạt chất lượng tốt. Huấn luyện hội thao lực lượng DQTV quận Hoàn Kiếm tổ chức, đạt giải Nhất toàn đoàn năm 2011, giải Ba toàn đoàn năm 2012.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ Đào tạo, Bộ môn luôn chủ động cập nhật đổi mới nội dung phương pháp giảng dậy phù hợp với các đối tượng, xây dựng ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá tiên tiến, tổ chức đánh giá kết quả học tập cho sinh viên theo đúng qui chế hiện hành, bảo đảm chính xác khách quan, lưu trữ đúng theo qui định.
Những năm qua Bộ môn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó, luôn là cầu nối, liên kết, phối hợp giữa Học viện Quân y, Trường Đại học Dược và Ban chỉ huy Quân sự Quận Hoàn Kiếm trong công tác huấn luyện, đào tạo, công tác Quốc phòng quân sự địa phương. Thật vinh dự và tự hào 32 năm xây dựng và trưởng thành Bộ môn đã được Bộ y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quân y tặng thưởng nhiều Bằng, Giấy khen. (BK 10 năm (2001-2010) hoàn thành tốt công tác GDQP-AN, năm 2012 được Hội đồng GDQP-AN TW kiểm tra đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2011-2012, đạt Giỏi)
Hà Nội năm 2021


17-06-2020

154 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL