GS.TS. ĐỖ TẤT LỢI NHẬN GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

​GS.TS. Đỗ Tất Lợi, tác giả công trình "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" được tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh theo Quyết định số: 991/KT-CTN do Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 10/9/1996.
Trước đó, năm 1983, Bộ sách được nhận xét là một trong 7 viên ngọc của Biển sách ở Hội chợ sách quốc tế Matscơva.
Tính đến năm 2009, Bộ sách đã được tái bản 14 lần.29-11-2021

95 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL