Triển khai xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 4

​Thực hiện Công văn số 454/YDCT-VP ngày 16/9/2016 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền-Bộ Y tế về việc chuẩn bị xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 4, Trường Đại học Dược Hà Nội triển khai xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 4 năm 2016 (thông tin chi tiết xem file đính kèm)

455 DHN-TCCB triển khai xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 4.pdf455 DHN-TCCB triển khai xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 4.pdf


29-09-2016

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL