Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017

​Thực hiên kế hoạch công tác đã được BGH thông qua , Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017312DHN-HCTH Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017.pdf312DHN-HCTH Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017.pdf


13-07-2017

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL