Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt 2016

Thực hiện kế hoạch công tác đã được Ban Giám hiệu thông qua, Nhà trường sẽ tổ chức Hội Nghị cán bộ chủ chốt năm 2016. Thời gian cả ngày thứ Tư (13/7/2016) bắt đầu từ 8h30. Địa điểm tại Phòng Hội đồng. Sau Hội nghị, Nhà trường tổ chức tham quan và giao lưu tại Cát Bà (Hải Phòng) từ ngày 14-16/7/2016).

​Chi ti​ết xem flie đính kèm


23-06-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL