Thông báo về việc xem các thông tin nội bộ

Thông báo về việc xem các thông tin nội bộ

Theo yêu cầu của Ban giám hiệu, khi qui chế thông tin tuyên truyền quảng cáo chưa được sửa đổi, tất cả các thông tin nội bộ (có nơi nhận website nội bộ) chỉ xem được khi đăng nhập với tài khoản được cấp. Đăng nhập tại nút "Đăng nhập" phía trên của website


03-04-2013

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL