Thông báo Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

​ ​Nhà trường thông báo mức thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

 Chi tiết xem file đính kèm


24-11-2017

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL