Thông báo số: 551/ DHN-HC, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Dược Hà Nội xây dựng & phát triển và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 551/DHN-HC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Trường ĐH Dược Hà Nội
xây dựng & phát triển và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động)
Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, 97 năm đào tạo Dược và đón nhận phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng – Danh hiệu “Anh hùng lao động” – vào tháng 11 năm 2011, cụ thể như sau:
* Thời gian: Từ 8h00 thứ Sáu, ngày 11 - 11 - 2011.
* Địa điểm: Trường Đại học Dược Hà Nội13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Lễ kỷ niệm và đón nhận Danh hiệu “Anh hùng lao động” nhằm tạo thêm động lực khích lệ các thế hệ Thày và trò Nhà trường cùng ra sức thi đua, phấn đấu, phát huy tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang của Nhà trường trong suốt 50 năm qua
Nhà trường trân trọng thông báo sự kiện quan trọng này của Trường và kính mời quý đại biểu, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên đã từng học tập công tác tại trường về tham dự Lễ kỷ niệm.
Nhà trường xin trân trọng cảm ơn
KT/HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu trưởng
(Đã ký)
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa


13-08-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL