Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường ĐH Dược HN lần thứ XIX

​​ Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 19/5/2018, do ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

 Để lựa chọn các báo cáo tiêu biểu tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ toàn quốc, Trường ĐH Dược HN sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ tại Trường vào tháng 2 năm 2018.


05-10-2017

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL