Thông báo KQ lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017

​Ngày 23/12/2016 Trường DDH Dược HN tổ chức cuộc họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động giới thiệu, thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017.

Kết quả cụ thể xem file đính kèm.

​​ /data/2022324 TB-DHN Thông báo KQ lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017.pdf/data/2022324 TB-DHN Thông báo KQ lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017.pdf


03-01-2017

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL