Thông báo kết quả bỏ phiếu tán thành tại Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Trường ĐH Dược HN

​​177 DHN-TCCB Kết quả bỏ phiếu tán thành tại HĐ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Trường ĐH Dược HN.pdf177 DHN-TCCB Kết quả bỏ phiếu tán thành tại HĐ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Trường ĐH Dược HN.pdf


02-04-2014

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL