Thông báo của phòng Quản lý khoa học

​Thông báo số 2 về việc khai thác sử dụng hệ thiết bị khối phổ phân giải cao FT-ICR-MS. Thiết bị khối phổ phân giải cao FT-ICR-MS đặt tại Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với những tính năng vượt trội có khả năng giải quyết được các bài toán về xác định, phân tích, nghiên cứu các hệ mẫu hữu cơ đơn chất hoặc hỗn hợp phức tạp có tính thời sự cao đối với khoa học, công nghệ và kinh tế quốc dân mà các thiết bị khối phổ hiện có tại Việt Nam chưa đáp ứng được.

​​ Thong bao - Vien Hoa hoc - VKHCNVN.pdfThong bao - Vien Hoa hoc - VKHCNVN.pdf


22-11-2012

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL