Quyết định số: 62 /QĐ-SXD, ngày 30 tháng 3 năm 2011

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1500 Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở II thuộc Khu liên hợp đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ số 1 - Tỉnh Bắc Ninh.

​​ QD 62 cua So XD BN.pdfQD 62 cua So XD BN.pdf


14-08-2012

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL