Quyết định số: 336/QĐ-DHN, ngày 14 tháng 6 năm 2013

Về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành dược.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 336 QĐ-DHN.pdf336 QĐ-DHN.pdf


17-06-2013

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL