Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu chính thức đề tài, dự án KHCN cấp Bộ

Theo công văn số 142/K2ĐT-NCKH ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo, phòng Quản lý Khoa học thông báo đến các chủ trì đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế về quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu chính thức đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ. Số 142 K2ĐT-NCKH.pdfSố 142 K2ĐT-NCKH.pdf


03-03-2014

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL