Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ 12-15/12/2017

 Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
 - Thời gian từ 12-15/12/2017. 
 - Địa điểm: Phòng Hội đồng Trường ĐH Dược HN
 Chi tiết xem file đính kèm


01-12-2017

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL