Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng chuyên đề "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc"

​​Thực hiện công văn số 407/DHN-SĐH ngày 09/07/2014 về việc đào tạo liên tục về dược lâm sàng. Trường ĐH Dược HN mở lớp đào tạo về dược lâm sàng chuyên đề "tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" dành cho bác sĩ, dược sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc. Thời gian 02 ngày từ 23-24/02/2017. Chi tiết xem file đính kèm


15-02-2017

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL