Dự thảo Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ Dự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.docDự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.doc


02-04-2013

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL