Công văn số: 2957/BYT-TTrB, ngày 22 tháng 5 năm 2013

Về việc tổ chức hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy".​Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 410 (2957 BYT-TTrB).pdf410 (2957 BYT-TTrB).pdf


14-06-2013

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL