Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 3 năm 2017

​Trong số báo kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung các bài báo như sau:

Bài nghiên cứu
Research
* Xây dựng mô hình dược động học quần thể của kháng sinh meropenem trên các bệnh nhân điều trị tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tại Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Hữu Hà,
Đinh Đức Thành, Nguyễn Thị Liên Hương
* Population pharmacokinetics of meropenem in adult patients in a provincial general hospital of Vietnam
Nguyen Thi Thu Thuy, Ngo Huu Ha, Dinh Duc Thanh, Nguyen Thi Lien Huong
* Bào chế hệ tự vi nhũ hóa curcumin
Vũ Thị Thu Giang, Trịnh Thị Huế
* Formulation of self-microemulsifying drug delivery systems containing curcumin
Vu Thi Thu Giang, Trinh Thi Hue
* Bào chế gel tra mắt chứa hệ tiểu phân nano piroxicam
Nguyễn Thị Mai Anh, Đỗ Thị Ngọc Bích
* Formulation of ophthalmic hydrogels containing nano piroxicam
Nguyen Thi Mai Anh, Do Thi Ngoc Bich
* Nghiên cứu biện pháp tăng độ ổn định phytosome quercetin
Vũ Thị Thu Giang, Cồ Thị Oanh, Bùi Mai Hương, Nguyễn Hồng Trang, Phạm Thị Minh Huệ
* Enhancement of the stability of quercetin phytosome
Vu Thi Thu Giang, Co Thi Oanh, Bui Mai Huong, Nguyen Hong Trang, Pham Thi Minh Hue
* Xây dựng phương pháp xác định metformin và glibenclamid trộn trái phép trong chế phẩm đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao
Phạm Thị Tâm, Đào Thị Cẩm Minh,
Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Minh Hoàng,
Nguyễn Thị Kiều Anh,
Development of a high performance thin layer chromatography (HPTLC) for determinationof metformin and glibenclamid illegally adulterated in herbal products
Pham Thi Tam, Dao Thi Cam Minh
Pham Thi Thanh Ha, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thi Kieu Anh
* Xây dựng mô hình xác định sự liên quan giữa cấu trúc và tác dụng (QSAR) của các dẫn chất 2-arylquinazonin-4-amin
Văn Thị Mỹ Huệ, Phạm Văn Tất,
Lê Nguyễn Thành
* Investigation into QSAR model of 2 - aryl-quinazolin-4-amine derivatives
Van Thi My Hue, Pham Van Tat,
Le Nguyen Thanh
Điểm tin Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
Drug information & pharmacovigilance highlights
Điểm tin hoạt động
News point


07-03-2018

100 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL