Warm Winter Program 2016 - Students' life - Cổng thông tin Đại Học Dược

Warm Winter Program 2016 (03/01/2017)

“ Warm Winter Program in 2016” was organized at Hoa Quy High School located at Quy Hoa commune, Lac Son district, Hoa Binh province hosted by The Ho Chi Minh Communist Youth Union - The volunteer student team of Hanoi University of Pharmacy.

bai.jpg

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: