Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội
 

 Contact Us

 
Hanoi University Of Pharmacy
Address : 15 Le Thanh Tong, Hoan Kiem District Hanoi City.
Tel : (04) 382-545-39. Fax : (04) 3.826-4464, (04) 3933-2332