Ban giám hiệu - Giới thiệu chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Ban giám hiệu (28/02/2018)

 
Ban Giám hiệu hiện nay:
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
GS.TS. NGƯT
Nguyễn Thanh Bình
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG010714_0738_BmnHoh5[1].png
PGS.TS. NGUT 
Đinh Thị Thanh Hải
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
chu_quyen (2).jpg

Thạc sĩ
Phạm Văn Quyến
 
 
 
 
 
 

 


 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: