Thông báo 538/QLCL-QLVBCC 2019 danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ - Tuyển sinh Sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo 538/QLCL-QLVBCC 2019 danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ (22/05/2019)

​Chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: