Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" ngày 20-23/12/2016 - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" ngày 20-23/12/2016 (05/12/2016)

Thông ti​n chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: