Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Ngọc - Chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Ngọc - Chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (16/02/2022)

Chi​ tiết xem file đính kèm