Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Văn Hà:"Nghiên cứu bào chế viên nén Venlafaxin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Văn Hà:"Nghiên cứu bào chế viên nén Venlafaxin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu" (07/01/2022)

Chi ​tiết xem file đính kèm