Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Dương Tiến Anh:"Tổng hợp và đánh giá tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất chứa N-hydroxyheptanamid, N-hydroxypropenamid và N-hydroxybenzamid mới hướng ức chế histon deacetylase" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Dương Tiến Anh:"Tổng hợp và đánh giá tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất chứa N-hydroxyheptanamid, N-hydroxypropenamid và N-hydroxybenzamid mới hướng ức chế histon deacetylase" (07/09/2021)

Chi ti​ết xem file đính kèm

File đính kèm