Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Hồng Trang:"Nghiên cứu bào chế phytosome quercetin ứng dụng vào viên nang cứng" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Hồng Trang:"Nghiên cứu bào chế phytosome quercetin ứng dụng vào viên nang cứng" (23/08/2021)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm