Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Nguyễn Thị Hoàng Liên- chuyên ngành Tổ chức quản lý dược - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Nguyễn Thị Hoàng Liên- chuyên ngành Tổ chức quản lý dược (05/07/2021)

Chi ​tiết xem file đính kèm