Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Nguyễn Minh Ngọc - chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Nguyễn Minh Ngọc - chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (26/05/2021)

Chi ​tiết xem file đính kèm