Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Kiều Thị Tuyết Mai: "Phân tích chi phí - hiệu quả của một số phác đồ điều trị đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Kiều Thị Tuyết Mai: "Phân tích chi phí - hiệu quả của một số phác đồ điều trị đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam" (19/04/2021)

Chi​ tiết xem file đính kèm

File đính kèm