Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Đào Văn Đôn - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Đào Văn Đôn (08/09/2020)

Lịch​ bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Đào Văn Đôn - Chuyên ngành Dược lý và dược lâm sàng:

Thời gian: 13h30 ngày 24/9/2020
Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chi tiết xem file đính kèm