Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Hoàng Văn Đức - Chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Hoàng Văn Đức - Chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc (25/05/2020)

Chi tiết xem file đính kèm