Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Thân Thị Kiều My: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của hai loài giảo cổ lam Gynostemma SP. tại Việt nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Thân Thị Kiều My: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của hai loài giảo cổ lam Gynostemma SP. tại Việt nam" (21/04/2020)

Chi​ tiết xem file đính kèm