Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Thủy: "Giám sát phản ứng có hại của thuốc điều trị lao kháng thuốc trong Chương trình Chống lao Quốc gia" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Thủy: "Giám sát phản ứng có hại của thuốc điều trị lao kháng thuốc trong Chương trình Chống lao Quốc gia" (30/10/2019)

​Chi tiết xem file đính kèm​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: