Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Trung Nghĩa: "Phân tích thực trạng cung ứng thuốc và đánh giá một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Trung Nghĩa: "Phân tích thực trạng cung ứng thuốc và đánh giá một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn" (05/09/2019)

​Chi tiết xem file đính kèm​